Parę zdań o ZOL w Rabie Wyżnej

Napisano przez edytor
wtorek, 20 lipiec 2004
Wejścia: 8469

W 1992 r. kilkunastu, w większości młodych ludzi z Raby Wyżnej, Sieniawy, Bielanki i Rokicin założyło Stowarzyszenie, którego celem było wybudowanie w Rabie Wyżnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Jako ośrodek rehabilitacyjny miał on służyć osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i wymagającym leczenia po pobycie w szpitalu. Decyzję swoją oparli na opiniach środowiska medycznego oraz osobistych doświadczeniach w pracy zawodowej i społecznej. Do działania pobudzało ich ewangeliczne wezwanie do troski o chorych i potrzebujących. Podstawowym zadaniem młodych zapaleńców było pozyskiwanie funduszy na budowę. Wśród wielu życzliwych ludzi na szczególne wyróżnienie zasługuje Ks. Arcybiskup Stanisław Dziwisz, który od samego początku wspierał to dzieło finansowo i moralnie oraz pozyskiwał grono Przyjaciół z zagranicy. Członkowie Stowarzyszenia przez kilka kolejnych lat, nie zrażając się pojawiającymi się trudnościami, konsekwentnie zmierzali do celu. Gdy budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego zbliżała się do końca , widząc, że prowadzenie tego ośrodka przerastałoby ich możliwości, rozwiązali Stowarzyszenie i jego majątek przekazali Archidiecezji Krakowskiej. Taka decyzja gwarantowała trwanie idei i zrealizowanie celów stojących u początku budowy.

Dnia 19.07.2000 r. Ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem w obecności wielu zacnych Gości poświęcili piękny i nowoczesny budynek Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Zadanie prowadzenia tego ośrodka przejęła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przyjęcie nowych pacjentów nastąpiło dnia 5.02.2001 r. W ciągu kilku miesięcy informacja o Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Rabie Wyżnej rozeszła się po całym województwie małopolskim, jak również poza jego granice. Zaczęło napływać wiele wniosków od osób chcących skorzystać z rehabilitacji.

Oferta Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rabie Wyżnej jest skierowana do osób dorosłych cierpiących na :

  • choroby reumatyczne,
  • choroby ortopedyczno – urazowe,
  • choroby układu nerwowego,
  • inne stany chorobowe wymagające rehabilitacji ogólno – usprawniającej.

Zakład zapewnia swoim pacjentom :

  • rehabilitację chorób narządu ruchu (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy ),
  • kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego,
  • całodobową opiekę pielęgniarską,
  • dobre warunki do modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. (kaplica domowa ),
  • wypoczynek w ekologicznie czystym środowisku, w bliskości pięknego krajobrazu.

Pacjenci przyjeżdżający do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rabie Wyżnej bardzo dobrze oceniają poziom świadczonych im usług. Wpływ na to mają przede wszystkim : zespół wykwalifikowanych pracowników, nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny, dobre warunki lokalowe, przełamanie barier architektonicznych, teren rekreacyjno – wypoczynkowy. W ocenie pacjentów słowa uznania znajduje również atmosfera panująca w tym ośrodku, która sprawia, że niejednokrotnie mówią : „ Czujemy się jak w domu, w rodzinie”.
Po niespełna czterech latach działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rabie Wyżnej widać, jak praca i ofiarność wielu ludzi przynosi obfite owoce. Niech Bóg błogosławi budowniczym, pacjentom, personelowi i dobroczyńcom.

Opracował ks. Adam Kaczor

Nowy serwis internetowy poświęcony szlakom pieszym i rowerowym po gminie Raba Wyżna

Euroligia

Ankiety

Nie ma ankiet

PKT wyszukiwarka